Teenused

Kujundamine

Ettevõtte identiteedi väljatöötamine (logo, visiitkaart, dokumendi blankett, lühike ülevaade identiteedist)
Logo kujundus
Visiitkaardi kujundus
Kaardi (jõulukaardi, sünnipäevakutse jm) kujundus
Flaieri kujundus
Plakati kujundus
Roll-up kujundus
Pakendi kujundus
Bänneri kujundus
Reklaam sõidukitel
Kaane (raamatu, voldiku jm) kujundus
ja veel muud kujundused

Küljendamine

Raamatu küljendus
Ajakirja küljendus
Voldiku küljendus
Kalendri küljendus
Märkmiku küljendus
ja muud küljendused

Parandamine

Olemasoleva faili korrigeerimine
Logo ülejoonistus/parandus