Vajate raamatu küljendust?

Äkki oma ettevõtte kohta reklaamvoldiku kujundust?

Või hoopis digitaalse kutse kujundust?

TEENUSED

KÜLJENDUS

raamatu küljendus
ajakirja küljendus
voldiku küljendus
kalendri küljendus
märkmiku küljendus
ja muud küljendused

KUJUNDUS

raamatu kaane kujundus
visiitkaardi kujundus
digitaalse kutse kujundus
ja veel muud kujundused

RAHULOLEVAD KLIENDID

Meie koostöö Triinuga oli väga meeldiv ja konstruktiivne. Seda suuresti tänu sellele, et lisaks heale kujundaja ja küljendajatööle tahtis ja suutis ta meiega kaasa mõelda, pakkus omalt poolt välja mitmeid lahendusi ja oli igati paindlik. Pöördume tema poole vajadusel ka tulevikus.

Kristel Harak ja Reili Rebane

Very positive experience to work with Triin Jõeveer. Excellent work on time, fast response, good communication and flexible with adjustments. Recommendable!

Belén Navas

Koostöö Triinuga on olnud väga suurepärane. Triin pakub oma kogemusest lähtuvaid lahendusi, mille peale mina ise ei ole osanud mõeldagi. Tänu tema soovitustele ja oskustele ning kiirele tegutsemisele sündis ideaalne unistuste kalender.

Riikka Kokko

Koostöö AadelStar OÜ disainistuudioga on läbi erinevate tööde olnud meeldiv, mugav ja korrektne. Esiletõstmist väärib hinnasõbralik ja asjatundlik tegutsemine, mis on aidanud  jõuda parima lahenduseni. Triinu asjatundlikkus seisneb lisaks mitmekülgsetele  oskustele kirjalikke tekste (raamatud, posterid jmt) kujundada ja küljendada ka valmisolekule mõista kliendi soove ja vajadusi ning neid arvestades pakkuda omapoolseid innovaatilisi ja huvitavaid lahendusi.

Regina Paabo

TEHTUD TÖÖD

Teadliku ettevõtluse konverents

Viipekeeletõlgi erialaõpik – käsikiri

OFC! vol. 2

Unistuste aasta 2018

OFC! vol. 3

Prillide määramine

efsli konverentsi kokkuvõtted

Kurtide haridus 1864. -1940.

Melissa sünnipäevakutse

Anni-Betti ja Ervin

Havi keelest, havi meelest

Kris-Jani sünnipäevakutse

Labradorijuhend

AADELSTARIST

Aadelstar OÜ on 2011. aastal loodud Eesti ettevõte, mis pakub eraisikutele ja ettevõtetele erinevaid kujundus- ja küljendusteenuseid. Tellida saab visiitkaardi, flaieri, plakati, kutse, raamatu kaane jm kujundust ning väljaande (raamatu, voldiku, infolehe jm) küljendust. Aadelstari disainistuudios tegutseb kogemusega disainer Triin, kes suudab ja tahab aidata ettevõtetel ning eraisikutel projekte ellu viia. Kuulab alati kliendi soove ning pakub omapoolseid lahendusi, et lõpptulemus oleks sobivaim. Hoiab projektiarendusel kliendiga pidevalt ühendust ning viimistleb lõpptulemuse vastavalt soovidele.

MINUST

Olen Triin Jõeveer. Disainimaailmaga sain tuttavaks 2006. aastal, mil õppisin iseseisvalt, kuidas disainida postreid mõne arvutiprogrammi abil. Huvi disaini vastu kasvas nii suureks, et 2009. aastal otsustasin minna seda eriala kooli õppima. Lõpetasin edukalt Eesti Kunstiakadeemia Avatud akadeemia graafilise disaini eriala. Ent kooli lõpetamisega ei lõppenud uute teadmiste omandamine. Vastupidi – et disainimaailm on pidevas arengus, siis mina niisamuti. Olen teinud erinevaid töid nagu logo kujundust, veebilehe visuaali loomist, infolehe küljendust jne. Täna tean, et mulle väga meeldib tegeleda küljenduse poolega nagu raamatu käsikiri muuta ilusaks raamatuks. Nüüd olen valmis teie esitatud väljakutsed vastu võtma.

KIRJUTAGE

Kas soovite Aadelstari ja teenuste kohta rohkem teavet saada?

Kirjutage meiliaadressile aadelstar@gmail.com või täitke kõrvalolev vorm ja ma võtan teiega esimesel võimalusel ühendust.

Loodan teiega meeldivat koostööd teha!